iskurisilanlari.com > Batman iş ilanları > Batman boş iş ilanları > boş

boş

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL’in bu iş ilanı için son başvuru tarihi 10/09/2022
Talebe Başvuracak Adayların Dikkatine:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan Şartlarını Taşıyan Adaylar; İlanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren 5 Gün İçinde Esube.iskur.gov.tr İnternet Adresinden “iş Arayan” Linki Üzerinden Tc Kimlik Numarası Ve Şifre İle Giriş Yaparak Başvuru Yapabilir. Ayrıca Hizmet Noktalarından Ve Alo 170 Hattı Üzerinden De Başvurular Yapılabilir. Son Başvuru Tarihi Tatil Gününe Rastladığında Başvurular Takip Eden İlk İş Günü Sonuna Kadar Uzatılır.
2) Başvuru Başlangıç Tarihleri Aynı Olan, Aynı Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İlanlarından Sadece Birine Başvuru Kabul Edilir.
3) İlana Başvuru Yapacak Öncelikli Adaylar, Başvuru Yapacakları Listeyi (öncelikli Liste Veya Genel Liste) Başvuru Esnasında İşaretleyerek Seçer. Başvuru Süresi Bittikten Sonra Liste Değişikliği Talepleri Kabul Edilmez.
4) Başvuru Yapan İş Arayanların Öncelikliler De Dâhil Olmak Üzere Tamamı Kura Çekimi İçin İlan Sahibi Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Gönderilir. Kamu Kurum Ve Kuruluşu Tarafından Düzenlenen Noter Kurası İle Genel Listeden Ve Öncelikli Listeden Açık İş Sayısının Dörder Katı Kadar Aday Sınav Yapılmak Üzere Belirlenir.
5) İşe Alınacak İşçilerin Sadece Noter Kurasıyla Belirleneceği Kuraya Tabi İlanlarda, Öncelikliler De Dâhil Olmak Üzere Tüm Başvuru Sahipleri Arasından Açık İş Sayısı Kadar Asıl Ve İhtiyaç Duyulacak Sayıda Yedek Aday Doğrudan Kura Sonucu Belirlenebilir.
6) Listelere Giren Adaylar, İlan Şartlarına İlişkin Olarak; Eğitim Durumu, Tecrübe, Öncelik Durumu, Mesleki Belge, Yabancı Dil Şartı Vb. Belgelerini İlanı Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşuna İbraz Eder. Belge Teslim Tarihi Ve Yeri, İlanda Ya Da Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İnternet Sitesinde Adaylara Duyurulur. Durumlarını Belgeleyemeyenler Veya Yanlış Beyanda Bulunanlar Listelerden Çıkarılır. Listeden Çıkarılan Kişilerin Yerine Kamu Kurum Ve Kuruluşunun Tercihine Göre Sıralamada Yer Alan Diğer Kişiler Dâhil Edilebilir. Belge Teslimi Ve Kontrolü İşçi Alımını Yapacak Kamu Kurum Ve Kuruluşunun Tercihine Göre Kura Çekiminden Önce Veya Sonra Yapılabilir.
7) Sınav Günü, Saati, Yeri Ve Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar, İşçi Alımını Yapacak Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İnternet Sitesinde Duyurulacaktır. Bu Duyuru, Tebliğ Mahiyetinde Kabul Edilecek, Adayların Adresine Posta Yolu İle Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
8) Öncelik Hakkına Sahip Olanlardan, Başvuruda Bulunduğu İlana İşverence Davet Edildiği Hâlde Mücbir Sebepler Dışında İcabet Etmeyen, Sınava Katılmayan, İşi Reddeden Veya Kamuda Sürekli İşçi Statüsünde İşe Yerleşenlerin Öncelik Hakkı Ortadan Kalkar.
9) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İşçi Taleplerine Yapılan Başvurularda Kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olan Birinci Yerleşim Yeri Adresi Dikkate Alınır. İlçe, İl Veya Bölge Düzeyinde Yayımlanan İşçi Taleplerinin Başvuru Süresi İçerisinde İkametini Talebin Karşılanacağı Yere Taşıyan Adayların Başvurusu Kabul Edilmez. İkamet Değişikliği İle İlgili Olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden Yapılan Sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde İşlemin Yapıldığı Tescil Tarihi Esas Alınır. İkametini Talebin Karşılanacağı Yer İçerisinde Değiştiren Adayların Nüfus Müdürlüklerinden Alacakları Adres Bilgileri Raporunu Başvuru Süresi İçerisinde İşkur Birimlerine İbraz Etmeleri Halinde İlgili İlana Başvuruları Yapılır.
10) Gerçeğe Aykırı Belge Verenlerin Ya Da Beyanda Bulunanların Başvurusunun Geçersiz Hale Getirilmesi Ve İşe Alınma İşleminin İptaline İlişkin İşkur İle İlanı Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yasal İşlem Yapma Hakları Saklıdır.
ı- Başvuru Şartları
A- Genel Şartlar
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Türk Vatandaşı Olmak.
18 Yaşını Tamamlamış Olmak (12.08.2004 Ve Öncesi Doğumlu Olmak).
Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Millî Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar Ve Casusluk, Zimmet, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkûm Olmamak.
özel Kanun Veya Diğer Mevzuatta Yer Alan Şartları Taşımak.
Kamusal Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmamış Olmak.
Güvenlik Soruşturması Ve/veya Arşiv Araştırması Olumlu Sonuçlanmak.
Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, Yaşlılık Veya Malullük Aylığı Almamak.
Görevini Devamlı Yapmaya Engel Hastalığı Bulunmamak.
Tam Zamanlı Ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak.
Başvurduğu Kadronun Bulunduğu İl Sınırlarında İkamet Etmek.
Başvuru Yaptığı Kadro İçin Aranan Cinsiyet Şartını Taşımak.
Eski Hükümlü Sürekli İşçi Pozisyonları İçin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Tanımlandığı Şekilde Eski Hükümlü Olmak,
Engelli Sürekli İşçi Pozisyonları İçin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Tanımlandığı Şekilde Engelli Olmak,
B- Özel Şartlar
A) En Az Ortaöğretim (lise Ve Dengi) Öğrenim Düzeyine Sahip Olmak.
Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (işkur) İlan Edilen İşgücü Taleplerinde Belirtilen Son Başvuru Tarihi (12 Ağustos 2022) İtibarıyla Aranan Şartlara Haiz Olması Gerekmektedir.
Adayların Başvurularının, Başvuru Yaptığı Pozisyon Ve Meslek Koluna Uygun Olması Gerekmektedir.
Iı- Başvuru Şekli, Yeri Ve Tarihi
Başvuru Şartlarını Taşıyan Adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 Tarihlerinde Esube.iskur.gov.tr İnternet Adresinden “iş Arayan” Linki Üzerinden Tc Kimlik Numarası Ve Şifre İle Giriş Yaparak Başvuru Yapabilecektir. Ayrıca Hizmet Noktalarından Ve Alo 170 Hattı Üzerinden De Başvurular Yapılabilecektir.
Her Aday, Türkiye İş Kurumu’nda (işkur) Yayımlanan Listede Bir İşyerine Başvuru Yapabilecektir.
Başvurularda Kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olan Birinci Yerleşim Yeri Adresi Dikkate Alınacaktır. Başvuru Süresi İçerisinde İkametini Talebin Karşılanacağı Yere Taşıyan Adayların Başvurusu Kabul Edilmeyecektir. İkamet Değişikliği İle İlgili Olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden Yapılan Sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde İşlemin Yapıldığı Tescil Tarihi Esas Alınacaktır. İkametini Talebin Karşılanacağı Yer İçerisinde Değiştiren Adayların Nüfus Müdürlüklerinden Alacakları Adres Bilgileri Raporunu Başvuru Süresi İçerisinde Türkiye İş Kurumu (işkur) Birimlerine İbraz Etmeleri Halinde İlgili İlana Başvuruları Alınabilecektir.
Bu Duyuruda Belirtilen Esaslara Uygun Olmayan Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
Başvuru İşleminin Hatasız, Eksiksiz Ve Duyuruda Belirtilen Hususlara Uygun Olarak Yapılmasından Adayın Kendisi Sorumlu Olacaktır.
Iıı- Başvuruların Değerlendirilmesi, Kura Çekimi Ve Belge Teslim İşlemleri
Temizlik Görevlisi Kadroları İçin Türkiye İş Kurumu’nun (işkur) Esube.iskur.gov.tr İnternet Adresi Üzerinden Başvuran Ve Talep Şartlarına Uyan Başvuru Sahiplerinin Tamamının Yer Aldığı Listeler Bakanlığımıza Gönderilecektir.
Türkiye İş Kurumu (işkur) Tarafından Gönderilen Ve Kura Çekimine Dahil Olacak Nihai Listede Yer Alan Adayların Tamamının Yer Aldığı Listeler Esas Alınmak Suretiyle Açık İş Sayısının 4 (dört) Katı Kadar Asıl Ve Aynı Sayıda Yedek Aday İçin Noter Huzurunda Kura Çekimi Yapılacaktır.
Türkiye İş Kurumu (işkur) Tarafından Kura Çekimi Yapılmak Üzere Gönderilen Listede Yer Alan Adayların, Kura Çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba Günü Yapılacaktır. Kura Çekim Yeri Daha Sonra Bakanlığımız İnternet Sitesinde Yayımlanacaktır.
Kura Çekimi Noter Huzurunda Gerçekleştirilecektir. Adaylar İstemeleri Halinde Kura Çekimini İzleyebilecektir.
Noter Huzurunda Gerçekleştirilecek Kura Çekimi Sonucunda Belirlenen Asıl Adaylar Daha Sonra İlan Edilecek Tarihlerde Başvurmuş Oldukları Meslek Kolu İçin Aranan Şartları Taşıdıklarını Belgeleyen Evraklarını Başvuru Yapmış Oldukları Kadronun Bulunduğu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Şahsen Teslim Edeceklerdir.
Temizlik Görevlisi Meslek Kolu İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler;
En Az Ortaöğretim (lise Ve Dengi) Öğrenim Düzeyine Sahip Olduğunu Gösterir Diploma Veya Mezuniyet Belgesi,
Beyan Formu (gençlik Ve Spor İl Müdürlüklerince Belge Teslimi Esnasında Temin Edilecektir.)
6. İl Müdürlüğü Sınav Kurulu Tarafından Teslim Alınan Belgeler İncelendikten Sonra Belirlenen Şartları Taşıdığı Tespit Edilen Ve Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Nihai Listede Yer Alan Adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) İnternet Sitesinde İlan Edilecek Olup Adaylara Ayrıca Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır.
Iv- Sözlü Sınav İşlemleri
Kura Çekimi Sonrası Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar Bakanlığımızca Belirlenecek Tarihlerde Sözlü Sınava Alınacaktır.
Sözlü Sınav Yeri Ve Tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) İnternet Sitesinde Daha Sonra İlan Edilecek Olup Ayrıca Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır.
Sözlü Sınavda Adaylar; Sınav Kurulu Üyelerinin Her Biri Tarafından;
Görevin Gerektirdiği Mesleki Bilgi Ve Beceri, (40 Puan)
Genel Kültür, (40 Puan)
Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği Ve Muhakeme Gücü, (10 Puan)
Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum Ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu, (10 Puan)
Konularından 100 Puan Üzerinden Değerlendirmeye Tabi Tutulacaktır. Sınav Kurulu Üyelerinin Vermiş Olduğu Puanların Aritmetik Ortalaması Esas Alınmak Suretiyle Sözlü Sınav Puanı Belirlenecektir.
Sözlü Sınavda; Görevin Gerektirdiği Mesleki Bilgi Ve Beceri İle Genel Kültür Alanında Adaylara Rastgele Zarf Çekme Usulü İle Sorular Yöneltilecektir. Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği Ve Muhakeme Gücü İle Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum Ve Davranışlarının Göreve Uygunluğuna İlişkin Konularda İse Sınav Kurulunca Yapılacak Değerlendirme Esas Alınacaktır.
Sözlü Sınavda Başarılı Sayılmak İçin, 100 Tam Puan Üzerinden En Az 70 Puan Alınması Gerekmektedir.
Adaylar Sözlü Sınava Gelirken Kimlik Belgelerinden Birini (nüfus Cüzdanı Veya Pasaport) Yanlarında Bulunduracaklardır. Kimlik Belgesi Bulunmayan Adaylar Sınava Alınmayacaktır. Nüfus Cüzdanı Veya Pasaport Dışında Başka Bir Belge Kimlik Belgesi Olarak Kabul Edilmeyecektir.
Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazandığı Halde İlan Edilen Sınav Tarihlerinde Sınava Katılmayan Adaylar Sınav Hakkını Kaybetmiş Sayılacaktır. Bu Durumdaki Adaylara İkinci Bir Sınav Hakkı Verilmeyecektir. Ancak Mücbir Sebeple Sözlü Sınava Katılamayacak Olunması Halinde Başvuru Yaptığı Meslek Kolu Ve Pozisyon İçin Belirlenen Sınav Tarihleri İçerisinde Olmak Kaydıyla Adaylar İçin Sözlü Sınav Tarihinde Değişiklik Yapılabilecektir.
Bakanlık Sözlü Sınav Yeri Ve Tarihleriyle İlgili Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir.
Sözlü Sınav Esnasında Tutulacak Tutanaklar Dışında Sesli Veya Görüntülü Herhangi Bir Kayıt Yapılmayacaktır.
Sözlü Sınav Esnasında İhtiyaç Duyulması Halinde Adayların Sorulan Sorulara Verdiği Cevaplarını Yazması Talep Edilebilecektir. Verilen Cevapların Yazılması İse Yazılı Sınav Mahiyeti Taşımamaktır.
Sözlü Sınava İlişkin Duyuru Daha Sonra Bakanlığımız İnternet Sitesinde Yayımlanacak Olup Adaylara Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
V- Değerlendirme Ve Başarı Sıralaması
Sözlü Sınavda Başarılı Sayılabilmek İçin Sınav Kurulu Üyelerinin Her Birinin Ayrı Ayrı Verdikleri Puanların Aritmetik Ortalamasının En Az 70 (yetmiş) Puan Olması Gerekmektedir.
Başarı Sırasının Belirlenmesinde, Sözlü Sınav Puanı Esas Alınacaktır. Başarı Listesi Sözlü Sınav Puanı En Yüksek Adaydan Başlanarak Meslek Kolu-pozisyon-cinsiyete Göre Her Bir Kadro İçin İlan Edilen Kontenjan Sayısına Göre Belirlenecektir.
Başarı Puanı En Yüksek Olan Adaydan Başlanmak Suretiyle İlan Edilen Kontenjan Sayısı Kadar Asıl Aday Ve Kontenjan Sayısı Kadar Yedek Aday Tespit Edilecektir.
Sözlü Sınav Puanların Eşit Olması Halinde Sırasıyla Öğrenimi Daha Yüksek Olana Ve Doğum Tarihi Önce Olana Öncelik Verilecektir.
Asıl Veya Yedek Sıralamaya Giremeyen Adaylar İçin Sözlü Sınavda 70 (yetmiş) Ve Üzerinde Puan Almış Olmak, Müktesep Hak Teşkil Etmeyecektir.
Yapılan Sözlü Sınav Sonucunda Asıl Ve Yedek Olarak Başarılı Olan Adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) İnternet Sitesinde İlan Edilecek Olup, Adaylara Ayrıca Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır.
Sınavda Başarılı Olup Da İşe Başlamayanlar İle Atandıktan Sonra Herhangi Bir Sebeple İşten Ayrılanların Yerine, Yedek Listenin İlk Sırasındaki Kişiden Başlamak Suretiyle Bir Sonraki Alım İlan Tarihine Kadar Yerleştirme Yapılacaktır.
Vı- Sınav Sonuçları Ve İtiraz
Sözlü Sınav Sonuçları İle İlgili Duyurular Bakanlığımız İnternet Sitesinde Daha Sonra İlan Edilecek Olup Adaylara Ayrıca Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır
Adaylar Tarafından Sınav Sonuçlarına İlişkin Olarak, Sonuçların Açıklanmasından İtibaren 3 (üç) İş Günü İçinde Sınav Kuruluna Şahsen İtiraz Yapılabilecektir.
Yapılan İtirazlar, Sınav Kuruluna Ulaştıktan Sonra 5 (beş) İş Günü İçinde Sınav Kurulunca Karara Bağlanarak Nihai Karar İtiraz Sahibine İadeli Taahhütlü Posta İle Bildirilecektir.
T.c. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, İmza Ve Adresi Olmayan Dilekçe, E-mail Ve Faksla Yapılan İtiraz İle Süresi Geçtikten Sonra Yapılan İtirazlar Dikkate Alınmayacaktır.
Boş

Batman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Bünyesinde
Batman / Türkiye

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL Batman 11-08-2022

Mesai saatleri içinde iletişim bilgileri görüntülenebilir.

Bu ilana başvuru için hatırlatma kur...

Uygun saatlerde tekrar bu ilana bakmak için eposta adresinizi yazın

işveren iletişim bilgileri sadece 09:00 - 19:00 saatleri arasında görüntülenebilir.

Eposta adresine bu ilana başvuru için hatırlatma gelmesi için hatırlatıcınıza ekleyin. Yarın sabah 09:00 da size hatırlatacağız.