iskurisilanlari.com > Edirne iş ilanları > Edirne boş iş ilanları > boş

boş

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ’da çalışacak Edirne’de eleman aryoruz.
Talebe Başvuracak Adayların Dikkatine:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan Şartlarını Taşıyan Adaylar; İlanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren 5 Gün İçinde Esube.iskur.gov.tr İnternet Adresinden “iş Arayan” Linki Üzerinden Tc Kimlik Numarası Ve Şifre İle Giriş Yaparak Başvuru Yapabilir. Ayrıca Hizmet Noktalarından Ve Alo 170 Hattı Üzerinden De Başvurular Yapılabilir. Son Başvuru Tarihi Tatil Gününe Rastladığında Başvurular Takip Eden İlk İş Günü Sonuna Kadar Uzatılır.
2) Başvuru Başlangıç Tarihleri Aynı Olan, Aynı Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İlanlarından Sadece Birine Başvuru Kabul Edilir.
3) İlana Başvuru Yapacak Öncelikli Adaylar, Başvuru Yapacakları Listeyi (öncelikli Liste Veya Genel Liste) Başvuru Esnasında İşaretleyerek Seçer. Başvuru Süresi Bittikten Sonra Liste Değişikliği Talepleri Kabul Edilmez.
4) Başvuru Yapan İş Arayanların Öncelikliler De Dâhil Olmak Üzere Tamamı Kura Çekimi İçin İlan Sahibi Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Gönderilir. Kamu Kurum Ve Kuruluşu Tarafından Düzenlenen Noter Kurası İle Genel Listeden Ve Öncelikli Listeden Açık İş Sayısının Dörder Katı Kadar Aday Sınav Yapılmak Üzere Belirlenir.
5) İşe Alınacak İşçilerin Sadece Noter Kurasıyla Belirleneceği Kuraya Tabi İlanlarda, Öncelikliler De Dâhil Olmak Üzere Tüm Başvuru Sahipleri Arasından Açık İş Sayısı Kadar Asıl Ve İhtiyaç Duyulacak Sayıda Yedek Aday Doğrudan Kura Sonucu Belirlenebilir.
6) Listelere Giren Adaylar, İlan Şartlarına İlişkin Olarak; Eğitim Durumu, Tecrübe, Öncelik Durumu, Mesleki Belge, Yabancı Dil Şartı Vb. Belgelerini İlanı Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşuna İbraz Eder. Belge Teslim Tarihi Ve Yeri, İlanda Ya Da Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İnternet Sitesinde Adaylara Duyurulur. Durumlarını Belgeleyemeyenler Veya Yanlış Beyanda Bulunanlar Listelerden Çıkarılır. Listeden Çıkarılan Kişilerin Yerine Kamu Kurum Ve Kuruluşunun Tercihine Göre Sıralamada Yer Alan Diğer Kişiler Dâhil Edilebilir. Belge Teslimi Ve Kontrolü İşçi Alımını Yapacak Kamu Kurum Ve Kuruluşunun Tercihine Göre Kura Çekiminden Önce Veya Sonra Yapılabilir.
7) Sınav Günü, Saati, Yeri Ve Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar, İşçi Alımını Yapacak Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İnternet Sitesinde Duyurulacaktır. Bu Duyuru, Tebliğ Mahiyetinde Kabul Edilecek, Adayların Adresine Posta Yolu İle Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
8) Öncelik Hakkına Sahip Olanlardan, Başvuruda Bulunduğu İlana İşverence Davet Edildiği Hâlde Mücbir Sebepler Dışında İcabet Etmeyen, Sınava Katılmayan, İşi Reddeden Veya Kamuda Sürekli İşçi Statüsünde İşe Yerleşenlerin Öncelik Hakkı Ortadan Kalkar.
9) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İşçi Taleplerine Yapılan Başvurularda Kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olan Birinci Yerleşim Yeri Adresi Dikkate Alınır. İlçe, İl Veya Bölge Düzeyinde Yayımlanan İşçi Taleplerinin Başvuru Süresi İçerisinde İkametini Talebin Karşılanacağı Yere Taşıyan Adayların Başvurusu Kabul Edilmez. İkamet Değişikliği İle İlgili Olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden Yapılan Sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde İşlemin Yapıldığı Tescil Tarihi Esas Alınır. İkametini Talebin Karşılanacağı Yer İçerisinde Değiştiren Adayların Nüfus Müdürlüklerinden Alacakları Adres Bilgileri Raporunu Başvuru Süresi İçerisinde İşkur Birimlerine İbraz Etmeleri Halinde İlgili İlana Başvuruları Yapılır.
10) Gerçeğe Aykırı Belge Verenlerin Ya Da Beyanda Bulunanların Başvurusunun Geçersiz Hale Getirilmesi Ve İşe Alınma İşleminin İptaline İlişkin İşkur İle İlanı Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yasal İşlem Yapma Hakları Saklıdır.
A) Başvuru Şartları
1- Genel Şartlar
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,
2- İlan Tarihi İtibarıyla 18 Yaşını Tamamlamış Olmak,
3- Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar Ve Casusluk, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak,
4- İlan Tarihi İtibarıyla Askerlikle İlişiği Bulunmamak, (yapmış Olmak, Tecilli Veya Muaf Olmak),
5- Kamusal Haklardan Mahrum Bulunmamak,
6- Görevini Devamlı Yapmasına Engel Teşkil Edecek Sağlık Problemi Bulunmamak,
7- Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Sonucu Olumlu Olmak,
8- Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, Yaşlılık Veya Malullük Aylığı Almamak,
9- İşe Alınacak İşçilerin Deneme Süresi En Çok İki Ay Olup, Deneme Süresi İçinde Başarısız Olanların İş Akitleri Bildirim Süresine Gerek Olmaksızın Tazminatsız Feshedilecektir.
10- Talep Şartlarına Uyan Başvuru Sahiplerinin Tamamının Yer Aldığı Listeler Esas Alınmak Suretiyle Açık İş Sayısının 4 (dört) Katı Kadar Asıl Ve Aynı Sayıda Yedek Aday İçin Noter Huzurunda Kura Çekimi Yapılacaktır. Başvurular Sadece Bir İl İçin Yapılacaktır. Birden Fazla İl İçin Yapılan Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
11- Talep Şartlarını Taşımadığı Sonradan Anlaşılan Adayların Başvuruları İlan – Sınav Sürecinin Her Aşamasında Başkanlıkça Sonlandırılacaktır. Gerçeğe Aykırı Belge Verenler Veya Beyanda Bulunanlar Hakkında Yasal İşlem Yapılacak, İstihdam İşlemleri Yapılmış İse İşlemleri İptal Edilecek, İdare Tarafından Kendilerine Bir Bedel Ödenmiş İse Bu Bedel Yasal Faizi İle Birlikte Tazmin Edilecektir.
2- Özel Şartlar
1- En Az İlköğretim En Fazla Lise Mezunu Olmak,
2- İlan Tarihi İtibarıyla 30 Yaşını Bitirmemiş Olmak,
3- İlan Tarihi İtibarıyla Başvuru Yapılan İlde İkamet Ediyor Olmak,
4- Adayların 24 Saat Esasına Göre Vardiyalı Çalışmasına Ve Dış Mekânda Çalışmasına Engel Durumunun Olmaması,
5- İşe Göndermede Öncelik Hakkına Sahip Olan Adaylardan Anılan Yönetmeliğin 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Öncelikli Durumlarını Gösterir Belgeye Sahip Olması Gerekmektedir.
B) Başvuru Şekli, Yeri Ve Tarihi
Başvurular Türkiye İş Kurumu (işkur) Şubelerinden Veya İşkur İnternet Sitesinden 23/05/20212 – 27/05/2022 Tarihleri Arasında Çevrimiçi Olarak Yapılacaktır. Şahsen, Posta Veya E-posta Yoluyla Yapılan Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
C) Kura İşlemleri
Türkiye İş Kurumu (işkur) Tarafından Kura Çekimi Yapılmak Üzere Gönderilen Nihai Listelerde Yer Alan Adayla­rın Kura Çekimi 06/06/2022 Tarihinde Saat 10:30’da Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonunda Noter Huzurunda Gerçekleştirilecektir. Belirtilen Bu Tarihte Değişiklik Olması Halinde Göç İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yeni Kura Tarihine İlişkin Duyuru Yapılacaktır. Tüm Başvuru Sahipleri Arasından Kura İle Açık İş Sayısının 4 (dört) Katı Kadar Asıl Ve Aynı Sayıda Yedek Aday Belirlenecektir. Belirlenen Adaylar Göç İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde (www.goc.gov.tr) İlan Edilecek Olup, Adaylara Ayrıca Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır. Kura Çekimi Sonucunda Belirlenen Ve Başvuru Şartlarını Taşıyan Adaylar Sözlü Sınava Alınacaktır. Adaylar Noter Huzurunda Gerçekleştirilecek Olan Kura Çekimine Katılabilecektir. Göç İdaresi Başkanlığı (https://www.youtube.com/channel/uck4p0zl3eydvf9oi4oznrpa) Kanalından Canlı Olarak Yayınlanacaktır. Kura Çekilişi Kuranın Gerçekleştirildiği Gün Ve Saatte Video Kayıt Altına Alınacaktır.
ç) Kura Sonucunda İstenilecek Belgeler
1- Kimlik Bilgileri, Adli Sicil Durumu, Sağlık Durumu, Askerlik Durumu (erkek Adaylar İçin) Ve İletişim Bilgileri İçin Beyan Formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) İnternet Adresinden Temin Edilecektir. Beyan Formunun 1 Adet Hazırlanması, Bilgisayar İle Doldurulması, Bilgilerde Kısaltma Yapılmaması Ve İmzalanması Gerekmektedir.
2- Mezuniyeti Gösterir Öğrenim Belgesinin Onaylı Sureti,
3- İşe Göndermede Öncelik Hakkına Sahip Olan Adaylardan Anılan Yönetmeliğin 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Öncelikli Durumlarını Gösterir Belge,
4- İki Adet Vesikalık Fotoğraf.
D) Belge Teslim İşlemleri
Kura Çekimi Sonucunda Belirlenen Asıl Adaylar İstenilen Belgeleri 07/06/2022 – 15/06/2022 Tarihleri Arasında Mesai Saatleri İçerisinde Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / Ankara Adresine Elden Veya Posta Yoluyla Teslim Etmeleri Gerekmektedir. (posta İle Yapılan Başvurularda, Belgelerin Belirtilen Son Tarihe Kadar Göç İdaresi Başkanlığına Ulaşmış Olması Gerekmektedir. Postadaki Gecikmeler Dikkate Alınmayacaktır.) Süresi İçerisinde Belge Teslim Etmeyenler Değerlendirmeye Alınmayacaktır. Başvuru Yapan Adayların Başvuru Sürecini (www.goc.gov.tr) İnternet Sitesinden Takip Etmeleri Gerekir.
E) Sözlü Sınav İşlemleri
Teslim Edilen Belgeler İncelendikten Sonra Belirlenen Şartları Taşıdığı Tespit Edilen Ve Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Sözlü Sınav Yeri Ve Tarihleri Göç İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde (www.goc.gov.tr) İlan Edilecektir. Adaylara Ayrıca Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır.
Sözlü Sınav, Adayların Hizmet Alanına İlişkin Meslekî Bilgi Ve Becerilerini, Yürütmekle Yükümlü Olacakları Mesleki Yetkinliklerini Ölçmeye Yönelik Ve Eğitim Düzeylerine Uygun Olarak Yapılacaktır.
Sınav Kurulu Başkan Ve Üyelerinin Ayrı Ayrı Vermiş Oldukları Puanların Aritmetik Ortalaması Esas Alınmak Suretiyle Sözlü Sınav Puanı Belirlenecektir. Sözlü Sınavda Tüm Adaylar 100 (yüz) Tam Puan Üzerinden Değerlendirilecektir. Verilen Puan Adayın Atamaya Esas Puanı Ve Başarı Sıralaması İçin Kullanılacaktır. Sözlü Sınavda Başarılı Sayılmak İçin, En Az 60 (altmış) Puan Alınması Gerekmektedir.
Başarı Puanının Eşitliği Halinde Sırasıyla; Adayın Başvuru Esnasındaki Öğrenim Düzeyi Esas Alınmak Suretiyle Daha Üst Öğrenimi Bitirmiş Olana, Öğrenim Düzeylerinin De Aynı Olması Halinde Mezuniyet Puanı Yüksek Olana Öncelik Verilerek En Yüksek Puandan Başlamak Üzere Başarı Sıralaması Belirlenecektir.
Sınav Kurulunca Başarı Puanı En Yüksek Adaydan Başlanmak Suretiyle İlan Edilen Kadro Sayısı Kadar Asıl Ve Aynı Sayıda Yedek Aday Belirlenecektir.
Yapılan Sözlü Sınav Sonucunda Asıl Ve Yedek Olarak Başarılı Olan Adaylar; Her Adayın Kendi Sonucunu Görebileceği Şekilde Göç İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde (www.goc.gov.tr) İlan Edilecek Olup, Adaylara Ayrıca Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır.
Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazandığı Halde İlan Edilen Sınav Tarihinde Sınava Katılmayan Adaylar, Sınav Hakkını Kaybetmiş Sayılacaktır.
F) Sınav Sonuçlarına İtiraz
Adaylar, Sözlü Sınav Sonuçların Açıklanmasından İtibaren 5 (beş) İş Günü İçinde Sınav Kuruluna İtiraz Edebilirler. Yapılan İtirazlar, Sınav Kuruluna Ulaştıktan Sonra 5 (beş) İş Günü İçinde Sınav Kurulunca Karara Bağlanır. Nihai Karar İtiraz Sahibine Yazılı Olarak Bildirilir. T.c. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, İmza Ve Adresi Olmayan Dilekçeler, Faksla, Posta Veya E-posta Yoluyla Yapılan İtiraz İle Süresi Geçtikten Sonra Yapılan İtirazlar Dikkate Alınmayacaktır.
G) Atama İşlemleri
Atanmaya Hak Kazanan Adaylar Göç İdaresi Başkanlığınca İstenilen Belgeleri Daha Sonra Belirtilecek Tarihe Kadar Şahsen Veya Posta Yoluyla Teslim Edeceklerdir.
Ataması Yapılanların, Atama Onayının Tebliğinden İtibaren 15 (on Beş) Gün İçerisinde Göreve Başlamaları Gerekmektedir.
Atama Hakkından Vazgeçenler İle Aranılan Şartları Taşımadığı Anlaşılanların Atamaları Yapılmayacaktır. Atamaları Yapılanlardan Atama Onayının Tebliğinden İtibaren Kanuni Bir Mazereti Olmaksızın 15 (on Beş) Gün İçerisinde Göreve Başlamayanların Atamaları İptal Edilecektir. İstihdam Edilenlerden Aranılan Şartları Taşımadığı Sonradan Anlaşılanların İse Sözleşmeleri Feshedilecektir.
Ataması Yapılan Ve Göreve Başlayan İşçiler İçin İki Aylık Deneme Süresi Uygulanacaktır. Deneme Süresi Sonunda Başarısız Olan İşçilerin İş Sözleşmesi Herhangi Bir Bildirim Süresine Gerek Olmaksızın Ve Tazminatsız Feshedilecektir.
Başarı Sıralamasının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Süreyi Aşmamak Üzere Aynı Kadrolar İçin Yapılacak Müteakip Sınava İlişkin Duyuruya Kadar Yukarıda Belirtilen Nedenlerle Atama Yapılmaması, Atamaların İptal Edilmesi Veya Ölüm Ve Sözleşme Feshi Sebepleriyle Boş Kalan Veya Boşalan Kadrolara, Başarı Listesindeki Sıralamaya Göre Yedekler Arasından Atama Yapılabilecektir. Bunlar Dışında Kalanlar Herhangi Bir Hak İddiasında Bulunamayacaklardır.
ğ) Diğer Hususlar
Adaylar Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmiş Sayılır Ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Bir Durumu Olmaması Gerekir.
Başvuru Ve İşlemler Sırasında Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Tespit Edilenlerin Sınavları Geçersiz Sayılarak Atamaları Yapılmayacak, Atamaları Yapılmış Olsa Dahi İptal Edilecektir.
Bu Kişiler Hakkında Türk Ceza Kanununun İlgili Hükümleri Uygulanmak Üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulacaktır.
Bu Sınavın Başvurudan İşe Alınmaya Kadar Tüm Aşamalarında Adaylara Yapılacak Bilgilendirmeler Ve Sözlü Sınav Sonuçları Her Adayın Kendi Sonucunu Görebileceği Şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) İnternet Adresinden Duyurulacaktır.
Boş

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Edirne / Türkiye

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ Edirne 23-05-2022

Bu işi kaçırdınız! Eleman alımı yapıldı. Hemen benzer ilanlardan başka bir ilana başvuruda bulunun.