Dışişleri Bakanlığı KPSS’siz 5 Kamu Personeli Alımı

Dışişleri Bakanlığı Yazılı ve sözlü sınavdan oluşan kamu personeli alımı için adayların hukuk fakültelerinden mezun olmaları ve YDS sınavından başarılı olmaları şartı aranırken KPSS şartı aranmıyor.

2017, 2018 veya 2019 yıllarında YDS’den en az 80 puan alma şartıyla başvurular yapılabilir.

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ internet adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Giriş sınavı başvuruları 12 Mart 2019 Salı günü başlayacak ve 28 Mart 2019
Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Hukuk Müşavirliği Giriş Sınavı Duyurusu özet olarak şöyle :

I. GENEL BİLGİLER
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği uyarınca giriş sınavı açılarak Hukuk Müşaviri istihdam edilecektir.
(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Hukuk Müşaviri unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 5’tir.
Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 3, 5 ve 6. derece kadrolara yapılabilecektir.
(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. PERSONEL ALIMI SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

c) 2017,2018 veya 2019 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS/e-YDS) sınava girilen yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 80 puan almış olmak gerekmektedir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

(d) Belirtilen YDS/e-YDS taban puanını aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(2) Giriş sınavına başvuranlar YDS/e-YDS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 100 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı
adreslere de yer verilecektir.